پنیر لاکتیکی

Sepas Lactic Cheese

پنیر لاکتیکی سپاس

Sepas Lactic Cheese

پنیر لاکتیکی از پنیرهای سنتی ایران است . این پنیر از دسته پنیرهای تازه‌ای است که دارای بافتی نیمه‌سخت بوده و از انعقاد شیر تولید می‌شود . پنیر لاکتیکی دارای بافتی اسفنجی است که در طی فرآیند تهیه آن و فعالیت باکتری‌ها ، لاکتوز به اسید لاکتیک تبدیل می‌شود . لازم به توضیح است که هرچند در تولید پنیر لاکتیکی از هیچ ماده افزودنی مصنوعی و چربی گیاه استفاده نمی‌شود ولی طعم و عطر آن مورد پسند و دلخواه اکثریت جامعه است. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل اینکه این پنیر فعالیت های مخمری زیادی انجام می‌دهد ، اگر شرایط زنجیره سرد رعایت نشود ، امکان بادکردگی بسته‌بندی وجود دارد ، ولی این بادکردگی به معنای خراب یا فاسد شدن پنیر لاکتیکی نیست.

مراحل تولید پنیری لاکتیکی سپاس
cow (1)
تحویل شیر
chemistry
آزمون کیفی
policy
تایید نهایی
analysis
استاندارد کردن چربی
milk (1)
پاستوریزاسیون
atoms (1)
افزودن آنزیم
molecule
تشکیل لخته
mix
هم زدن
press
پرس لخته
cheese (2)
برش
mechanical-arm
بسته بندی
mindfulness
افزودن آب و نمک
close-button
درب بندی
snowflake
قرنطینه سردخانه
shopping-cart (3)
تایید فنی و عرضه به بازار